Záhradná a krajinná architektúra


Referencie:

. námestie v Adligenswile, Švačiarsko, verejná súťaž
. projekty súkromných záhrad v Banskej Bystrici, Selciach, Podlaviciach, Rakytovciach, Trenčíne, Slovenskej Ľupči a v Stansi a St. Gallene /CH/
. rekonštrukcia historického námestia v Bátovciach /spolupráca s Ing.arch. V. Šipkovským a Ing. arch. K. Pivkovou/
. revitalizácia historického Gejzovho parku v Kalinove /s Ing.arch. Šipkovským a Ing. V. Ježovičom/
. centrum obce Kalinovo
. revitalizácia parku v Trebeľovciach /s Ing.arch. Šipkovským
. sadovnícke úpravy v areáli Tiesňava - IBV v lokalite Grešková-Králiky /s Ing.arch. Šipkovským/
. obnova národnej kultúrnej pamiatky - evanjelický kostol a.v. v Bátovciach, sadové úpravy /s Ing.arch. V. Šipkovským
. rekonštrukcia námestia v Málinci
. rozšírenie cintorína s urnovým hájom v Kalinove

. architektonicko-výtvarné návrhy inštalácií záhrad na hlavnom nádvorí Zvolenského zámku
. architektonicko-výtvarné návrhy tematických záhradných a botanických expozícií na výstavách Kvetena v Dome kultúry v Banskej Bystrici a ich realizácia v spolupráci s Botanickou záhradou pri SPÚ v Nitre, Arborétom Mlyňany SAV, Arborétom Borová Hora pri TU vo Zvolene
. architektonicko-výtvarné návrhy rastlinných inštalácií v Pietnej sieni Pamätníka SNP v Banskej Bystrici
Verejná súťaž Námestie v Adligenswile, Švajčiarsko
Krajinná arch

Krajinná arch

Záhradná a krajinná architektúra - námestie v Adligenswile, Švajčiarsko, 2011
Návrh námestia

Návrh námestia

námestie v Adligenswile, Švajčiarsko
Návrh námestia

Návrh námestia

námestie v Adligenswile, Švajčiarsko
záhradná architektúra
záhradná architektúra
Eva Stalder Design | Liborova 14, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika | Stansstaderstrasse 17, 6370 Stans, Schweiz | eva.stalder@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one